Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Jednym z najważniejszych zadań Działu Bezpieczeństwa ICT PCSS jest ochrona infrastruktury teleinformatycznej PCSS, krajowej sieci naukowej PIONIER, poznańskiej sieci miejskiej POZMAN.

Miejsce pracy: Poznań

Wymagania:

Najchętniej porozmawiamy z osobami, które spełnią następujące wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne) – przewidujemy też współpracę ze studentami,
 • Praktyczna znajomość zagadnień sieciowych, w tym znajomość:
  • Modeli ISO/OSI oraz TCP/IP,
  • Zasady adresacji IPv4 oraz IPv6,
  • Protokołów warstwy transportowej,
  • Problematyki routingu statycznego i dynamicznego,
  • Praktycznych sposobów maskarady sieci,
 • Doświadczenie w administracji przynajmniej jednym z poniższych typów systemów: Serwerami z rodziny Unix/Linux, urządzeniami sieciowymi NGFW, routerami sieciowymi w sieciach kampusowych, korporacyjnych lub rozległych,
 • Przynajmniej teoretyczna znajomość zagadnień: VPN, IDS/IPS, SIEM, Logserver, administracji przełącznikami sieciowymi,
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego.

Po zatrudnieniu wymagać będziemy również:

 • Umiejętności bieżącej optymalizacji i automatyzacji zadań administracyjnych,
 • Częściowej dyspozycyjności (reakcja w przypadku awarii, okna serwisowe w weekendy/w nocy),
 • Umiejętności zarówno pracy w zespole, jak i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w diagnostyce problemów z funkcjonowaniem sieci albo aplikacji,
 • Znajomość wybranego języka oprogramowania (np. Java, Python, Scala, C/C++, C#),
 • Szeroka znajomość teorii bezpieczeństwa i wybranych standardów oraz regulacji np.: ISO27001, COBIT, ITIL, NIST, GDPR, itp.

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole, w jednym z najnowocześniejszych w Polsce informatycznych centrów badawczych,
 • kontakt z wieloma różnorodnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa,
 • możliwości rozwoju i specjalizacji zawodowej w wybranym przez siebie kierunku,
 • udział w ciekawych i prestiżowych projektach naukowo-badawczych o skali krajowej i europejskiej,
 • szansę realizacji własnych pomysłów na projekty związane z cyberbezpieczeństwem,
 • możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (również w ramach umów cywilno – prawnych) oraz elastycznego dostosowania harmonogramu pracy do rozkładu zajęć,
 • bogaty pakiet socjalny.

Kontakt:

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres praca@man.poznan.pl. W temacie listu proszę zamieścić: PCSS– DBICT -2019, administrator infrastruktury”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704  Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>. Zastałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel: 61 858 20 01, e-mail: office@man.poznan.pl (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 2 miesięcy, a w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.