Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://psnc.pl/) to ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. PCSS to miejsce, gdzie innowacja wpisana jest w codzienną pracę. Działamy już ponad 25 lat i obecnie zatrudniamy blisko 340 pracowników, pasjonatów dziedziny IT. W naszej niedawno powstałej siedzibie, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu, znajdują się  wyspecjalizowane laboratoria z obszaru cyberbezpieczeństwa, telemedycyny, edukacji, digitalizacji, nowych mediów czy interaktywnej telewizji PLATON oraz duże i nowoczesne centrum danych. Co ważne, tworzymy rozwiązania oczekiwane na rynku i wdrażane w instytucjach oraz przedsiębiorstwach.

Dział Bezpieczeństwa ICT PCSS zabezpiecza infrastrukturę PCSS, sieci POZMAN i PIONIER, ponadto realizuje zadania związane z bezpieczeństwem IT w projektach naukowo-badawczych, prowadzi badania nad zabezpieczeniami poszczególnych systemów czy technologii (np. systemy operacyjne, sieci bezprzewodowe, usługi bankowości elektronicznej i sklepów elektronicznych, technologie Web, sieci przemysłowe, środowiska IoT).  Prowadzi działalność typu CERT/SOC, przygotowuje i przeprowadza szkolenia, występuje z wykładami w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu IT.

Chęć rzeczywistego wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu analizy zabezpieczeń oprogramowania i systemów, a także wymagania rynku, spowodowały powstanie w DBICT PCSS kilku zespołów: programistyczno-projektowego, analityków cyberbezpieczeństwa oraz analityków danych i specjalistów uczenia maszynowego. Ścisła współpraca tych zespołów umożliwia projektowanie oraz tworzenie zaawansowanych, zautomatyzowanych systemów cyberbezpieczeństwa, działających na zasadzie niesygnaturowej (z udziałem analizy anomalii, metod zaawansowanej korelacji zdarzeń oraz podejść heurystycznych).

Kogo szukamy?

Doświadczonego programisty w językach C/C++/C# z szeroką wiedzą na temat systemu operacyjnego Windows. Do zadań tej osoby będzie należeć m.in.:

 • Implementacja zaawansowanych mechanizmów ochronnych wykrywających zagrożenia w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows
 • Wsparcie dla realizacji zaawansowanych badań i analiz poszczególnych aspektów systemu operacyjnego Microsoft Windows pod kątem poziomu zabezpieczeń
 • Współpraca i wsparcie dla młodszych członków zespołu analitycznego
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej z wykonanych zadań w języku polskim (głównie) albo angielskim
 • Udział w bieżących konsultacjach i spotkaniach technicznych z użytkownikami tworzonych rozwiązań (administratorami, operatorami SOC i analitykami bezpieczeństwa)

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • Umiejętności programistyczne i doświadczenie w programowaniu w językach C/C++/C#
 • Co najmniej dobra znajomość działania systemu Windows (wersje klienckie: Windows 7 i nowsze, wersje serwerowe: Windows Server 2012 R2 i nowsze) oraz Windows API
 • Dobra lub bardzo dobra pasywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów technicznych, a także wyszukiwania i kompilacji informacji z wielu źródeł w Internecie
 • Zdolność zastosowania niekonwencjonalnego podejścia do postawionego zadania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność rzetelnego i zrozumiałego udokumentowania prowadzonych analiz (głównie w języku polskim)

Mile widziane:

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy administracyjnej lub analitycznej z ww. systemami operacyjnymi Microsoft Windows
 • Certyfikaty poświadczające wiedzę z zakresu wymienionych wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows: MCSA, MCSE, MCSD lub równoważne
 • Doświadczenie w pisaniu sterowników działających w systemie Windows (Windows Driver Kit) lub sterowników UEFI
 • Zainteresowanie i wiedza z obszaru bezpieczeństwa ICT, w szczególności na temat technik działania złośliwego oprogramowania oraz rozwiązań, które przed nim chronią
 • Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Dobra lub bardzo dobra aktywna znajomość języka angielskiego, umożliwiająca przygotowanie dokumentacji technicznej (znajomość również innych języków będzie dodatkowym atutem)
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych
 • Znajomość narzędzi wspierających pracę zespołową (np. JIRA, git)

Realizujemy równocześnie kilka projektów europejskich i krajowych ukierunkowanych na cyberbezpieczeństwo, w których potrzebujemy jednak również osób posiadających wiedzę analityczną na temat określonych technologii i umiejętności programistyczne – dlatego wiedza dziedzinowa z cyberbezpieczeństwa nie jest wymagana (chociaż przydatna). Przydział do projektów proponujemy jako wypadkową Twoich bieżących umiejętności, preferencji i chęci rozwoju.

Dodatkowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, możliwe także inne sposoby współpracy

Oferujemy:

Osoba przyjęta do pracy na stanowisko programisty C/C++/C# – analityka systemu Windows może liczyć na:

 • Stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę), możliwe inne sposoby współpracy
 • Wynagrodzenie i ścieżkę awansu stosowne do zaprezentowanych kompetencji
 • Realizację projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, których wyniki przewidziane są do rzeczywistego wykorzystania w przedsiębiorstwach i organizacjach
 • Współtworzenie innowacyjnych systemów zabezpieczeń dla sieci ICT/IoT/SCADA konkurujących z rozwiązaniami wiodących dostawców
 • Faktyczny wpływ na rozwój projektów, w tym możliwość zgłoszenia własnego pomysłu do realizacji jako projekt
 • Wyjazdy konferencyjne, szkolenia zewnętrzne i programy certyfikacji
 • Kontakt z technologiami ICT dopiero projektowanymi lub świeżo wprowadzanymi na rynek – możliwość rozwoju własnego, realizacji analiz bezpieczeństwa itp.
 • Możliwość współpracy z polskimi i europejskimi centrami SOC/CERT/CSIRT
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa, a także realizacji kariery naukowej
 • Wewnętrzne transfery wiedzy i konkursy HackMe/CTF z nagrodami
 • Możliwość częściowego dostosowania harmonogramu pracy do własnych potrzeb
 • Pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowania świąteczne i wakacyjne, dofinansowanie kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych
 • Możliwość dofinansowania do programu prywatnej opieki medycznej
 • Komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy
 • Duży parking na terenie firmy, udogodnienia dla rowerzystów
 • Strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników

Kontakt:

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formacie PDF na adres gerard.frankowski@man.poznan.pl z podaniem w temacie numeru referencyjnego ogłoszenia „PCSS-DBI-WIN-2019”.

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Ja, <Imię i nazwisko>, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części Instytutem). Rozumiem, że Instytut staje się niniejszym administratorem moich danych. Zapoznałem się ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:

 • Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>.
 • Odbiorcami moich danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
 • Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 • Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01. W przypadku, jeżeli Instytut naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę, aby po zakończeniu rekrutacji, CV i list motywacyjny pozostały w bazie danych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

W celu wykorzystywania w przyszłości, prosimy dodatkowo zamieścić na swoich dokumentach poniższą zgodę:

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, że administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na to stanowisko. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dostępu do swoich danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy również, że w każdym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co wiąże się z nieuwzględnieniem Pani/Pana osoby w krokach procesu rekrutacji następujących po cofnięciu zgody oraz, w konsekwencji niemożnością podjęcia przez Panią/Pana pracy na rzecz Instytutu. W każdym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.