Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Dział Bezpieczeństwa ICT PCSS zabezpiecza infrastrukturę PCSS, sieci POZMAN i PIONIER, ponadto realizuje zadania związane z bezpieczeństwem IT w projektach naukowo-badawczych, prowadzi badania nad zabezpieczeniami poszczególnych systemów czy technologii (np. systemy operacyjne, sieci bezprzewodowe, usługi bankowości elektronicznej i sklepów elektronicznych, technologie Web, sieci przemysłowe, środowiska IoT).  Prowadzi działalność typu CERT/SOC, przygotowuje i przeprowadza szkolenia, występuje z wykładami w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu IT.

Chęć rzeczywistego wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu analizy zabezpieczeń oprogramowania i systemów, a także wymagania rynku, spowodowały powstanie w DBICT PCSS kilku zespołów: programistyczno-projektowego, analityków cyberbezpieczeństwa oraz analityków danych i specjalistów uczenia maszynowego. Ścisła współpraca tych zespołów umożliwia projektowanie oraz tworzenie zaawansowanych, zautomatyzowanych systemów cyberbezpieczeństwa, działających na zasadzie niesygnaturowej (z udziałem analizy anomalii, metod zaawansowanej korelacji zdarzeń oraz podejść heurystycznych).

 

Kogo szukamy?

Doświadczonego programisty frontendu (istnieje możliwość uzgodnienia technologii programistycznych stosowanych w części projektów). Do zadań tej osoby będzie należeć m.in.:

 • Implementacja graficznego webowego interfejsu użytkownika dla tworzonych systemów w nowoczesnej technologii (możliwość, ale nie nieograniczona, jej ustalenia). Interfejs musi realizować możliwość pokazania wielu (<10) interaktywnych, konfigurowalnych i skalowalnych ekranów równocześnie, z wsparciem technologii AJAX
 • Zaprojektowanie komunikacji z backendem napisanym w językach: Java/Spring/Spring Boot z wykorzystaniem REST, SSL/TLS, JSON i asynchronicznej komunikacji strumieniowej (ReactiveStreams)
 • Przygotowywanie dokumentacji opracowanego kodu oraz wkład do dokumentacji technicznej z wykonanych zadań w języku polskim albo angielskim
 • Udział w bieżących konsultacjach i spotkaniach technicznych z użytkownikami tworzonych rozwiązań (administratorami, operatorami SOC i analitykami bezpieczeństwa)

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • Przynajmniej 2 lata pracy na stanowisku programisty frontend
 • Praktyczna znajomość frameworków (np. Vue.js, Angular, React)
 • Bardzo dobra znajomość JavaScript, HTML5, CSS3
 • Doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji webowych korzystających z interfejsów REST
 • Znajomość technik Responsive Web Design
 • Przywiązanie do jakości tworzonego oprogramowania i zgodności implementowanych interfejsów z projektami graficznymi/UX
 • Dobra lub bardzo dobra pasywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole i znajomość narzędzi wspierających pracę zespołową (issue trackery, np. JIRA, systemy wersjonowania kodu, np. Git)
 • Umiejętność dokumentowania kodu i znajomość narzędzi służących do tego celu

Mile widziane:

 • Praktyczna znajomość zwinnych metodyk rozwoju oprogramowania na poziomie potrzebnym w codziennej pracy programisty
 • Znajomość wzorców projektowych
 • Zainteresowanie i wiedza z obszaru bezpieczeństwa ICT
 • Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Dobra lub bardzo dobra aktywna znajomość języka angielskiego

Realizujemy równocześnie kilka projektów europejskich i krajowych ukierunkowanych na cyberbezpieczeństwo, w których potrzebujemy jednak również osób posiadających wiedzę analityczną na temat określonych technologii i umiejętności programistyczne – dlatego wiedza dziedzinowa z cyberbezpieczeństwa nie jest wymagana (chociaż przydatna). Przydział do projektów proponujemy jako wypadkową Twoich bieżących umiejętności, preferencji i chęci rozwoju.

Dodatkowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, możliwe także inne sposoby współpracy

Oferujemy:

Osoba przyjęta do pracy na stanowisko starszego analityka bezpieczeństwa może liczyć na:

 • Stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę), możliwe inne sposoby współpracy
 • Wynagrodzenie i ścieżkę awansu stosowne do zaprezentowanych kompetencji
 • Realizację projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, których wyniki przewidziane są do rzeczywistego wykorzystania w przedsiębiorstwach i organizacjach
 • Współtworzenie innowacyjnych systemów zabezpieczeń dla sieci ICT/IoT/SCADA konkurujących z rozwiązaniami wiodących dostawców
 • Faktyczny wpływ na rozwój projektów, w tym możliwość zgłoszenia własnego pomysłu do realizacji jako projekt
 • Wyjazdy konferencyjne, szkolenia zewnętrzne i programy certyfikacji
 • Kontakt z technologiami ICT dopiero projektowanymi lub świeżo wprowadzanymi na rynek – możliwość rozwoju własnego, realizacji analiz bezpieczeństwa itp.
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa, także realizacji kariery naukowej
 • Możliwość częściowego dostosowania harmonogramu pracy do własnych potrzeb
 • Pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowania świąteczne i wakacyjne, dofinansowanie kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych
 • Możliwość dofinansowania do programu prywatnej opieki medycznej
 • Komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy
 • Duży parking na terenie firmy, udogodnienia dla rowerzystów
 • Strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników

Kontakt:

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formacie PDF na adres gerard.frankowski@man.poznan.pl z podaniem w temacie numeru referencyjnego ogłoszenia „PCSS-DBI-GUI-2019”.

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704  Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>. Zastałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel: 61 858 20 01, e-mail: office@man.poznan.pl (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 2 miesięcy, a w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.