Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://psnc.pl/) to ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. PCSS to miejsce, gdzie innowacja wpisana jest w codzienną pracę. Działamy już ponad 25 lat i obecnie zatrudniamy blisko 340 pracowników, pasjonatów dziedziny IT. W naszej niedawno powstałej siedzibie, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu, znajdują się  wyspecjalizowane laboratoria z obszaru cyberbezpieczeństwa, telemedycyny, edukacji, digitalizacji, nowych mediów czy interaktywnej telewizji PLATON oraz duże i nowoczesne centrum danych. Co ważne, tworzymy rozwiązania oczekiwane na rynku i wdrażane w instytucjach oraz przedsiębiorstwach.

Dział Bezpieczeństwa ICT PCSS zabezpiecza infrastrukturę PCSS, sieci POZMAN i PIONIER, ponadto realizuje zadania związane z bezpieczeństwem IT w projektach naukowo-badawczych, prowadzi badania nad zabezpieczeniami poszczególnych systemów czy technologii (np. systemy operacyjne, sieci bezprzewodowe, usługi bankowości elektronicznej i sklepów elektronicznych, technologie Web, sieci przemysłowe, środowiska IoT).  Prowadzi działalność typu CERT/SOC, przygotowuje i przeprowadza szkolenia, występuje z wykładami w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu IT.

Chęć rzeczywistego wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu analizy zabezpieczeń oprogramowania i systemów, a także wymagania rynku, spowodowały powstanie w DBICT PCSS kilku zespołów: programistyczno-projektowego, analityków cyberbezpieczeństwa oraz analityków danych i specjalistów uczenia maszynowego. Ścisła współpraca tych zespołów umożliwia projektowanie oraz tworzenie zaawansowanych, zautomatyzowanych systemów cyberbezpieczeństwa, działających na zasadzie niesygnaturowej (z udziałem analizy anomalii, metod zaawansowanej korelacji zdarzeń oraz podejść heurystycznych).

Kogo szukamy?

Doświadczonego analityka bezpieczeństwa w szczególności z wiedzą na temat systemu operacyjnego Windows oraz technik działania złośliwego oprogramowania. Do zadań tej osoby będzie należeć m.in.:

 • Analiza funkcjonowania istniejącego złośliwego oprogramowania, w tym z wykorzystaniem technik inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering)
 • Zaawansowana analiza funkcjonowania poszczególnych aspektów systemu operacyjnego (głównie Microsoft Windows) pod kątem cyberbezpieczeństwa
 • Tworzenie i testowanie autorskich narzędzi do oceny bezpieczeństwa systemów operacyjnych (głównie Microsoft Windows) lub sieci
 • Współpraca i wsparcie dla młodszych członków zespołu analitycznego
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej z wykonanych zadań w języku polskim albo angielskim
 • Udział w bieżących konsultacjach i spotkaniach technicznych z użytkownikami tworzonych rozwiązań (administratorami, operatorami SOC i analitykami bezpieczeństwa)

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w analizie binarnej oprogramowania
 • Umiejętność prowadzenia analizy binarnej oprogramowania (znajomość IDA Pro, WinDbg lub podobnych narzędzi)
 • Dobra lub bardzo dobra pasywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność niekonwencjonalnego podejścia do postawionego zadania
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów technicznych, w tym wyszukiwania i kompilacji informacji z wielu źródeł w Internecie
 • Umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy z technicznymi aspektami systemu operacyjnego Microsoft Windows
 • Wiedza na temat technik działania złośliwego oprogramowania oraz rozwiązań, które przed nim chronią
 • Znajomość i doświadczenie w korzystaniu z narzędzi służących do analizy bezpieczeństwa oprogramowania i sieci
 • Doświadczenie w realizacji technicznych audytów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych
 • Umiejętność analizy bezpieczeństwa kodu źródłowego w wybranych językach programowania
 • Posiadanie jednego lub więcej z następujących certyfikatów: OSCP, CEH, CISSP Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Dobra lub bardzo dobra aktywna znajomość języka angielskiego (znajomość również innych języków będzie dodatkowym atutem)
 • Umiejętności i doświadczenie programistyczne (języki programowania: C++/C#/Python/Java)
 • Umiejętność występowania publicznie i przekazywania wiedzy innym
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych
 • Znajomość narzędzi wspierających pracę zespołową (np. JIRA, git)

Realizujemy równocześnie kilka projektów europejskich i krajowych ukierunkowanych na cyberbezpieczeństwo. Przydział do projektów proponujemy jako wypadkową Twoich bieżących umiejętności, preferencji i chęci rozwoju.

Dodatkowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferujemy:

Osoba przyjęta do pracy na stanowisko starszego analityka bezpieczeństwa może liczyć na:

 • Stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę), możliwe inne sposoby współpracy
 • Wynagrodzenie i ścieżkę awansu stosowne do zaprezentowanych kompetencji
 • Realizację projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, których wyniki przewidziane są do rzeczywistego wykorzystania w przedsiębiorstwach i organizacjach
 • Współtworzenie innowacyjnych systemów zabezpieczeń dla sieci ICT/IoT/SCADA konkurujących z rozwiązaniami wiodących dostawców
 • Faktyczny wpływ na rozwój projektów, w tym możliwość zgłoszenia własnego pomysłu do realizacji jako projekt
 • Wyjazdy konferencyjne, szkolenia zewnętrzne i programy certyfikacji
 • Kontakt z technologiami ICT dopiero projektowanymi lub świeżo wprowadzanymi na rynek – możliwość rozwoju własnego, realizacji analiz bezpieczeństwa itp.
 • Wewnętrzne transfery wiedzy i konkursy HackMe/CTF z nagrodami
 • Możliwość współpracy z polskimi i europejskimi centrami SOC/CERT/CSIRT
 • Możliwość realizacji kariery naukowej
 • Możliwość częściowego dostosowania harmonogramu pracy do własnych potrzeb
 • Pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowania świąteczne i wakacyjne, dofinansowanie kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych
 • Możliwość dofinansowania do programu prywatnej opieki medycznej
 • Komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy
 • Duży parking na terenie firmy, udogodnienia dla rowerzystów
 • Strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników

Kontakt:

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formacie PDF na adres gerard.frankowski@man.poznan.pl z podaniem w temacie numeru referencyjnego ogłoszenia „PCSS-DBI-SEC-2019”.

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Ja, <Imię i nazwisko>, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części Instytutem). Rozumiem, że Instytut staje się niniejszym administratorem moich danych. Zapoznałem się ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:

 • Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>.
 • Odbiorcami moich danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
 • Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 • Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01. W przypadku, jeżeli Instytut naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę, aby po zakończeniu rekrutacji, CV i list motywacyjny pozostały w bazie danych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

W celu wykorzystywania w przyszłości, prosimy dodatkowo zamieścić na swoich dokumentach poniższą zgodę:

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, że administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na to stanowisko. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dostępu do swoich danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy również, że w każdym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co wiąże się z nieuwzględnieniem Pani/Pana osoby w krokach procesu rekrutacji następujących po cofnięciu zgody oraz, w konsekwencji niemożnością podjęcia przez Panią/Pana pracy na rzecz Instytutu. W każdym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.