Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Pion Technologii Przetwarzania Danych specjalizuje się w budowaniu, zarządzaniu i dostarczaniu infrastruktury i usług IT włączając centrum danych, klastry superkomputerowe, chmury obliczeniowe i usługowe oraz systemy przechowywania i zarządzania danymi, chmury danych, systemy i platformy dla zastosowań BigData i AI.

Nasze systemy i usługi wykorzystywane są przez środowisko naukowe w Polsce i w Europie.
Superkomputery Eagle i Altair  to jedne z największych systemów komputerowych na świecie (na 85 miejscu Top500 w 2020). Umożliwiają prowadzenie badań, symulacji i analizy problemów związanych z wielkimi wyzwaniami nauki, m.in. dot. nowych źródeł energii, fizyki, biotechnologii, medycyny itp. Platforma chmurowa wykorzystywana jest przez środowisko akademickie oraz firmy do uruchamiania aplikacji inżynierskich, naukowych i biznesowych. Systemy zarządzania danymi są używane przez setki instytucji do składowania danych związanych z działalnością naukową i biznesową oraz przetwarzania i analizy danych.

Proponowane stanowisko związane jest z realizacją zadań projektowania i wdrażania nowych rozwiązań oraz administrowania i monitorowania infrastrukturą obliczeniową (HPC), chmurową i danych w ramach nowych projektów B+R prowadzonych przez PCSS.

Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 • Udział w projektowaniu, wdrażaniu i uruchamianiu usług HPC/Cloud/Storage w oparciu o nowe technologie zarządzania infrastrukturą, takie jak OpenStack, Ansible, Ceph itp.
 • Opracowywanie rozwiązań dla infrastruktury, usług i aplikacji z wykorzystaniem otwartego oprogramowania oraz infrastruktury sterowanej programowo (m.in. ang. Software Defined Storage); testowanie rozwiązań w infrastrukturze testowej oraz wdrażanie w infrastrukturze produkcyjnej a także bieżące zarządzanie systemami;
 • Współpraca w ramach grupy administratorów systemów HPC/Cloud/Storage, w tym bieżąca obsługa systemów IT, planowanie i wdrażanie zmian konfiguracji, wdrażanie nowych systemów, obsługa sytuacji awaryjnych, reakcje na zgłoszenia użytkowników
 • wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych (Unia Europejska) w dziedzinach obliczeń dużej skali (HPC), systemów i aplikacji chmurowych oraz systemów zarządzania danymi;

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane studia informatyczne lub pokrewne; istnieje możliwość nawiązania współpracy także ze studentami ostatnich lat)
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z systemami operacyjnymi Linux/Unix;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie, samodzielność i otwarte podejście do stawianych zadań oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • znajomość systemów Linux/Unix pozwalająca na administrację serwerami;
 • znajomość technik wirtualizacji serwerów (VMware, KVM, Docker itp.);
 • doświadczenie dot. rozwiązań do zarządzania infrastrukturą wirtualną
  (VMware, OpenStack, Proxmox, Kubernetes, OpenShift, Docker Swarm, itp.)
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

Osoba przyjęta do pracy na stanowisko Administratora HPC/Cloud/Storage może liczyć na:

 • stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę) i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole,
 • realny wpływ na rozwój projektów, cenimy Twoją kreatywność,
 • elastyczne godziny pracy,
 • realizacja prestiżowych projektów naukowych – krajowych i międzynarodowych,
 • udział we wdrażaniu popularnych na rynki IT technologii i rozwiązań;
 • możliwość pozyskania doświadczenia dotyczącego kluczowych technologii IT;
 • możliwość realizacji własnych badań i pomysłów na projekty,
 • szkolenia realizowane w ramach delegacji służbowych,
 • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty MultiSport, dofinansowanie świąteczne, dofinansowanie okularów korekcyjnych;
 • komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy,
 • prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy,
 • strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników

Forma zatrudnienia: umowa o pracę/zlecenie/dzieło

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza klikając: APLIKUJ

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.