Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Do Działu Nowych Technologii poszukujemy Administratora HPC/Cloud/Storage.
Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 • Udział w projektowaniu, wdrażaniu i uruchamianiu usług HPC/Cloud/Storage w oparciu o nowe technologie zarządzania infrastrukturą, takie jak OpenStack, Ansible, Ceph itp.
 • Opracowywanie rozwiązań dla infrastruktury, usług i aplikacji z wykorzystaniem otwartego oprogramowania oraz infrastruktury sterowanej programowo (m.in. ang. Software Defined Storage); testowanie rozwiązań w infrastrukturze testowej oraz wdrażanie w infrastrukturze produkcyjnej a także bieżące zarządzanie systemami;
 • Współpraca w ramach grupy administratorów systemów HPC/Cloud/Storage, w tym bieżąca obsługa systemów IT, planowanie i wdrażanie zmian konfiguracji, wdrażanie nowych systemów, obsługa sytuacji awaryjnych, reakcje na zgłoszenia użytkowników
 • wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych (Unia Europejska) w dziedzinach obliczeń dużej skali (HPC), systemów i aplikacji chmurowych oraz systemów zarządzania danymi;

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane studia informatyczne lub pokrewne; istnieje możliwość nawiązania współpracy także ze studentami ostatnich lat)
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z systemami operacyjnymi Linux/Unix;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie, samodzielność i otwarte podejście do stawianych zadań oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • znajomość systemów Linux/Unix pozwalająca na administrację serwerami;
 • znajomość technik wirtualizacji serwerów (VMware, KVM, Docker itp.);
 • doświadczenie dot. rozwiązań do zarządzania infrastrukturą wirtualną
  (VMware, OpenStack, Kubernetes, Docker Swarm, itp.)
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę) i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole,
 • realny wpływ na rozwój projektów, cenimy Twoją kreatywność,
 • elastyczne godziny pracy,
 • realizacja prestiżowych projektów naukowych – krajowych i międzynarodowych,
 • udział we wdrażaniu popularnych na rynki IT technologii i rozwiązań;
 • możliwość pozyskania doświadczenia dotyczącego kluczowych technologii IT;
 • możliwość realizacji własnych badań i pomysłów na projekty,
 • szkolenia realizowane w ramach delegacji służbowych,
 • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty MultiSport, dofinansowanie świąteczne, możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej;
 • komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy,
 • prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy,
 • strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników

Forma zatrudnienia: umowa o pracę/zlecenie/dzieło

Kontakt:

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV w formacie PDF na adres praca@man.poznan.pl z podaniem w temacie numeru referencyjnego ogłoszenia „PCSS-HPC-ADM-2019”.

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704  Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>. Zastałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych.

 

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel: 61 858 20 01, e-mail: office@man.poznan.pl (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 2 miesięcy, a w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.