Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Poszukujemy Administratora/DevOps-a do Działu Infrastruktury Sieciowej i Usługowej do codziennej pracy w zespole utrzymania usług. W zespole zajmujemy się zarządzaniem szeroko rozumianymi usługami sieciowymi oraz utrzymujemy infrastrukturę sprzętową od urządzeń sieciowych do serwerów w różnej architekturze. Budujemy również chmurę obliczeniową dla środowiska naukowego opartą o najnowszy sprzęt i technologie dostępne na rynku.

Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 • utrzymywanie serwerów opartych na systemie Linux (Centos, Debian)
 • zarządzanie systemem do agregacji logów
 • automatyzacja procesów
 • administracja systemami w dużym międzynarodowym projekcie
 • prace przy budowie chmury obliczeniowej dla środowiska naukowego
 • opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość systemu Linux Centos / Debian pozwalająca na administrację serwerami
 • dobra znajomość technologii sieciowych TCP/IP
 • umiejętność tworzenia skryptów
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację techniczną w międzynarodowym zespole oraz sporządzanie dokumentacji technicznych

Mile widziane:

 

 • praktyczna znajomość narzędzi do automatyzacji zadań (Ansible, Puppet, Terraform)
 • praktyczna  znajomość systemów do zarządzania logami (ELK, Graylog)
 • doświadczenie w administrowaniu bazami danych (MySQL, PostgreSQL, Oracle)
 • doświadczenie z technologią wirtualizacyjną VMware
 • praktyczna znajomość systemów Atlassian (Jira, Bitbucket, Confluence) i/lub Gitlab
 • doświadczenie z technologiami opartymi o kontenery (Docker, Kubernetes)

Dodatkowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę/zlecenie/dzieło

Oferujemy:

 • stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę) i atrakcyjne wynagrodzenie
 • ciekawą pracę w młodym i ambitnym zespole
 • realny wpływ na rozwój projektów, cenimy Twoją kreatywność
 • realizacja prestiżowych projektów naukowych – krajowych i międzynarodowych
 • udział we wdrażaniu popularnych na rynku IT technologii i rozwiązań
 • możliwość pozyskania doświadczenia dotyczącego kluczowych technologii IT
 • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty MultiSport, dofinansowanie świąteczne, możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej
 • prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy
 • strefę relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników

Kontakt:

Aplikuj wypełniając formularz: Aplikuj

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704  Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

 

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

 

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.