Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Do Działu Bezpieczeństwa ICT poszukujemy osób na stanowisko DevOps Engineer.
Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:
 • Konteneryzacja i orkiestracja aplikacji.
 • Wdrażanie i zarządzanie sieciami definiowanymi programowo (SDN)
 • Automatyzacja procesów wytwarzania, administracja i utrzymywanie skalowalnych aplikacji webowych i bazodanowych
 • Wsparcie wytwarzania oprogramowania w oparciu o podejście Continuous Integration & Delivery.

Praca w trybie hybrydowym.

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • zarządzanie systemami operacyjnymi Linux/Unix,
 • znajomość technik wirtualizacji/konteneryzacji serwerów (KVM, Docker, XEN)
 • doświadczenie w zarządzaniu ruchem sieciowym w obrębie Linuxowego hosta
  • zarządzanie sieciami dockerowymi
  • namespace’y sieciowe,
  • technologie firewall (iptables)
 • chęć nauki i poznawania nowych rozwiązań,
 • umiejętność pisania skryptów Bash, Python,
 • wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne).

Mile widziane:

 • znajomość narzędzi do orkiestracji: Docker Swarm, Kubernetes
 • znajomość narzędzi do zarządzania infrastrukturą programowo takich jak Ansible, Terraform, Packer
 • znajomość protokołu HTTP, znajomość narzędzi Nginx, Apache2 HTTPD, Keepalived, HAProxy, Varnish
 • znajomość języków Java, Groovy
 • znajomość wielowarstwowych architektur aplikacji w tym opartych o mikroserwisy
 • znajomość oprogramowania narzędziowego wspierającego produkcję oprogramowania (np. Git, Jira, Confluence, Jenkins),
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na przygotowanie raportu i pracę z dokumentacją.

Oferujemy:

 • pakiety grupowe – Multisport, opieka medyczna LuxMed, dofinansowania świąteczne,
 • szerokie możliwości szkoleniowe,
 • elastyczne godziny pracy,
 • komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy (do wyboru Windows/ Linux/ MacOS + 2 monitory),
 • możliwość parkowania pojazdów na terenie firmy,
 • stabilną i ciekawą pracę w zgranych i ambitnych zespołach,
 • udział we wdrażaniu rozwiązań mających na celu dostarczenie nowatorskich rozwiązań,
 • możliwość realizacji własnych badań i pomysłów na projekty,
 • strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników.

Kontakt:

Osoby zainteresowany prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego klikając: APLIKUJ

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.