Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Do Działu Aplikacji Wielkiej Skali poszukujemy Inżyniera DevOps (Junior). Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

• Automatyzacja procesów wytwarzania, administracja i utrzymywanie aplikacji webowych i bazodanowych o wysokiej dostępności (HA),
• Znajomość wielowarstwowych architektur aplikacji w tym opartych o mikroserwisy
• Wsparcie wytwarzania oprogramowania w oparciu o podejście Continuous Integration & Delivery,
• Konteneryzacja i orkiestracja aplikacji.

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne) – przewidujemy również współpracę ze studentami, także w ramach praktyk,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z systemami operacyjnymi Linux/Unix, technologiami sieciowymi oraz ich obsługą
 • chęć nauki i poznawania nowych rozwiązań.

Mile widziane:

 • znajomość narzędzi do orkiestracji: Kubernetes, Openshift
 • znajomość technik wirtualizacji/konteneryzacji serwerów (VMware, KVM, Openstack, Docker itp.)
 • znajomość narzędzi do zarządzania infrastrukturą programowo takich jak Ansible, Terraform
 • znajomość protokołu HTTP, znajomość narzędzi Nginx, Apache2 HTTPD, Keepalived, HAProxy, Varnish
 • znajomość oprogramowania narzędziowego wspierającego produkcję oprogramowania (np. Git, Jira, Confluence, Jenkins),
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na przygotowanie raportu i pracę z dokumentacją.

Oferujemy:

 • udział w projektach o skali krajowej i europejskiej, projekty badawcze oraz dla klientów biznesowych,
 • możliwości rozwoju i specjalizacji zawodowej w wybranym przez siebie kierunku,
 • pracę w jednym z najnowocześniejszych w Polsce informatycznych centrów badawczych,
 • możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • realny wpływ na rozwój projektów, cenimy Twoją kreatywność,
 • elastyczne godziny pracy,
 • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej,
 • strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników.

Forma zatrudnienia: staż/praktyka, niepełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę/zlecenie/dzieło

Kontakt:

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formacie PDF na adres praca@man.poznan.pl z podaniem w temacie numeru referencyjnego ogłoszenia „PCSS-DAWS-IDOJ-2019”.

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane): Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>. Zastałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych. Informacja dotycząca ochrony danych Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel: 61 858 20 01, e-mail: office@man.poznan.pl (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 2 miesięcy, a w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

         8.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na             ich przetwarzanie.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.