Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Do Działu Aplikacji i Usług Wielkiej Skali poszukujemy Programisty Java (Java Junior Developer). Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 • Rozwój systemów informatycznych opartych o technologię Java,
 • Analiza wymagań i projektowanie nowych usług (backend development),
 • Rozwój i utrzymywanie systemów IAM,
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Szczegółowy dobór zadań będzie uzależniony od projektów realizowanych aktualnie w ramach działu.

 

Obecnie, ze względu na COVID-19 praca zdalna.

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne) – przewidujemy również współpracę ze studentami,
 • Znajomość podstawowych struktur danych i algorytmów,
 • Znajomość języka programowania Java w wersji 8 lub wyższych,
 • Praktyczna umiejętność pracy z bazami danych,
 • Znajomość technologii REST API, Spring Framework / Spring Boot, JUnit,
 • Umiejętność korzystania z systemów kontroli wersji (git),
 • Znajomość zagadnień związanych z IAM oraz protokołów uwierzytelniania/autoryzacji m.in. OIDC, OAuth2, SAML,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na przygotowywanie raportów i pracę z dokumentacją,
 • Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • Zaangażowanie, samodzielność i otwarte podejście do stawianych zadań oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • Znajomość języka programowania: Python,
 • Doświadczenie w tworzeniu rozwiązań opartych na mikroserwisach,
 • Znajomość technologii: JPA, Hibernate, Maven, Gradle,
 • Znajomość Keycloak oraz serwera aplikacyjnego Wildfly.
 • Znajomość React.js, Angular, CSS.
 • Znajomość zagadnień związanych z procesami biznesowymi,
 • Doświadczenie w programowaniu aplikacji GUI (np. JavaFX),
 • Umiejętność pracy w środowisku skonteneryzowanym (Docker),
 • Umiejętność pracy w systemie Linux,
 • Znajomość języków skryptowych, np. bash, awk, sed.

Oferujemy:

Osoba przyjęta do pracy na ww. stanowisko może liczyć na:

 • Ciekawą i stabilną pracę w jednym z najnowocześniejszych w Polsce informatycznych centrów badawczych,
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach realizowanych dla dużych instytucji i firm,
 • Pracę w ramach niedużych, zgranych i ambitnych zespołów,
 • Realny wpływ na kształt tworzonych projektów – cenimy twoją kreatywność,
 • Możliwości rozwoju i specjalizacji zawodowej w wybranym przez siebie kierunku,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (również w ramach umów cywilno-prawnych),
 • Pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne i wakacyjne, dofinansowanie okularów korekcyjnych,
 • Prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy,
 • Strefę relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników.

Kontakt:

Osoby zainteresowany ofertą prosimy o wypełnienie formularza klikając: APLIKUJ

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.