Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

W Dziale Inżynierii Danych i Platform Analitycznych zajmujemy się pracami badawczymi i rozwojowymi w obszarach przetwarzania danych, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i przetwarzania obrazów.

Potencjał infrastrukturalny PCSS umożliwia nam wykorzystywanie technologii z obszaru Big Data do konstruowania procesów analitycznych w oparciu o duże wolumeny danych.

W zakresie naszych kompetencji leży projektowanie i realizacja repozytoriów danych na rzecz współpracujących instytucji. Świadczymy wsparcie techniczne w zakresie systematyki i rozwiązań technicznych mających służyć lepszej organizacji dostępu i zarządzania danymi. W oparciu o istniejące lub projektowane przez nas repozytoria tworzymy usługi dostarczające użytkownikom nowych funkcjonalności, pozwalające na uwolnienie i wykorzystanie potencjału ukrytego w zbiorach danych.

W realizowanych projektach wspieramy też badania naukowe poprzez analizę danych medycznych oraz akwizycję i analizę danych psychofizjologicznych pochodzących z biosensorów (GSR, EEG), oraz znajdujemy nowe zastosowań dla technologii przetwarzania obrazów w obszarze nauk psychologicznych, społecznych i sporcie.

W zakresie technologii dostosowujemy różnorodne, otwarte rozwiązania do potrzeb i wymagań jakie pojawiają w ramach realizowanych projektów. Do analizy niewielkich zbiorów danych wykorzystujemy narzędzia R oraz biblioteki w językach Python i Java. Do analizy danych odpowiadających definicji BigData wykorzystujemy utrzymywaną przez nas infrastrukturę opartą o usługi ekosystemu Apache Hadoop/Spark. Dane obrazowe przetwarzamy z wykorzystaniem bibliotek Python-owych oraz głębokich sieci neuronowych na klastrach GPU.   Pozostałe, najczęściej wykorzystywane przez nas technologie i narzędzia to: Spring, Docker, PostgreSQL, PostGIS, Solr/ElasticSrach, GIT, REST.

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne) – przewidujemy również współpracę ze studentami 5 roku
 • Znajomość języka Python
 • Znajomość bibliotek i środowisk do tworzenia modeli opartych o SI (pytorch, scikit, scikit-learn, TensorFlow, Keras, H2O)
 • Znajomość zagadnień z obszaru uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji oraz analizy danych
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją oraz analizę publikacji naukowych

Mile widziane:

 • Programowanie w języku Scala
 • Programowanie w języku R
 • Znajomość platform do przetwarzania Big Data: Hadoop, Spark
 • Znajomość bibliotek związanych z analizą i wizualizacją danych matplotlib
 • Znajomość biblioteki do przetwarzania obrazu OpenCV oraz głębokich sieci neuronowych
 • Znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem bio-sygnałów (eye-tracking, GSR, EEG)
 • Znajomość oprogramowania narzędziowego wspierającego produkcję oprogramowania (np. Git)

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawą pracę
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych
 • możliwość eksperymentowania z rożnymi technologiami
 • dostęp do infrastruktury obliczeniowej dużej skali
 • pracę w jednym z najnowocześniejszych w Polsce informatycznych centrów badawczych,
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość pracy zdalnej

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego klikając: APLIKUJ

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.