Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Do Działu Energooszczędnych Technologii ICT poszukujemy (Programista / analityk danych). Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 • Analiza danych oraz dobór odpowiednich metod uczenia maszynowego do rozwiązania problemu,
 • Implementacja metod przetwarzania danych i uczenia maszynowego,
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczych.

Faktyczny dobór zadań będzie uzależniony od projektów realizowanych aktualnie w ramach działu.

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne) – przewidujemy również współpracę ze studentami,
 • Znajomość podstawowych struktur danych i algorytmów,
 • Znajomość podstawowych zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • Znajomość języka programowania: python,
 • Znajomość systemu Linux,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na przygotowanie raportu i pracę z dokumentacją,
 • Chęć poszerzania wiedzy w zakresie uczenia maszynowego/uczenia głębokiego,
 • Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • Zaangażowanie, samodzielność i otwarte podejście do stawianych zadań oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w stosowaniu metod uczenia maszynowego/uczenia głębokiego,
 • Znajomość języków programowania: R, C++, CUDA,
 • Znajomość framework’ów: TensorFlow, Keras lub podobnych,
 • Znajomość architektury komputera, w tym wykorzystanie akceleratorów graficznych.

Oferujemy:

Osoba przyjęta do pracy na stanowisko Programista / analityk danych może liczyć na:

 • Udział w projektach o skali europejskiej,
 • Możliwości rozwoju i specjalizacji zawodowej w wybranym przez siebie kierunku,
 • Pracę w jednym z najnowocześniejszych w Polsce informatycznych centrów badawczych, z dostępem do zaawansowanego laboratorium,
 • Ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole,
 • Realny wpływ na rozwój projektów, cenimy twoją kreatywność,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Realizacja projektów dla dużych instytucji i firm,
 • Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (również w ramach umów cywilno – prawnych),
 • Pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej,
 • Prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy,
 • Strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę/zlecenie

Kontakt:

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV w formacie PDF na adres praca@man.poznan.pl z podaniem w temacie numeru referencyjnego ogłoszenia „PCSS-DETI-AD-2020”.

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704  Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

 

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

 

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.