Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe poszukuje kandydata na stanowisko

Programista full stack w Dziale Nowych Mediów

Dział Nowych Mediów zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętych

technologii multimedialnych i sieciowych.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało m.in.:

 • Tworzenie rozwiązań oraz modyfikacje istniejącego kodu front-end i back-end w oparciu o dostarczoną specyfikację wymagań w języku polskim lub angielskim,
 • Współpraca w ramach zespołów projektowych i praca samodzielna.

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość JavaScript, HTML5, CSS,
 • Bardzo dobra znajomość protokołu HTTP oraz zasad projektowania REST API,
 • Bardzo dobra znajomość PHP,
 • Znajomość elementów JavaScript wprowadzonych w ES6,
 • Umiejętność pracy bazami danych opartymi na SQL oraz znajomość systemu MongoDB,
 • Umiejętność pracy z Git (GitHub, Bitbucket),
 • Znajomość środowiska Node.js oraz narzędzi Gulp, npm, Webpack,
 • Znajomość jednego z frameworków React, Vue.js, Angular,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej ze zrozumieniem.

Mile widziane:

 • Umiejętność tworzenia stron internetowych w systemie WordPress,
 • Umiejętność czytania dokumentacji UML,
 • Wiedza na temat architektury nowoczesnych aplikacji: mikrousługi, konteneryzacja,
 • Znajomość środowiska chmurowego dużego dostawcy, np. AWS,
 • Administracja serwerów bazujących na Linux oraz oprogramowania serwerowego (np. Apache).

Oferujemy:

 • Umowa o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Pracę w jednym z najnowocześniejszych w Polsce informatycznych centrów badawczych,
 • Pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 • Prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy,
 • Strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników,
 • Udział w projektach o skali krajowej i europejskiej,
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza klikając: APLIKUJ

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.