Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Do Działu Technologii Internetu Rzeczy poszukujemy Programisty/Programistki Front-end/Back-end (React Developer/Java Spring Developer). Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 • Implementacja aplikacji front endowych (głównie bazujących na frameworku ReactJS)
 • Implementacja metod typu Web Service (głownie bazujących na frameworku Spring)
 • Analiza wymagań i udział w projektowaniu architektury aplikacji
 • Uczestniczenie w projektowaniu architektury dużych systemów informatycznych
 • Udział w dużych, międzynarodowych, projektach

Faktyczny dobór zadań będzie uzależniony od projektów realizowanych aktualnie w ramach działu.

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne) – przewidujemy również współpracę ze studentami,
 • Znajomość technologii:
  • Java (wersja >= 11)
  • Spring framework
  • JavaScript (w wersji co najmniej ES6)
  • HTML5
  • CSS3
  • RestAPI
  • JsonSchema
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji frontendowych z wykorzystaniem frameworku ReactJS
 • Doświadczenie w pisaniu testów automatycznych aplikacji frontendowych
 • Doświadczenie w pracy w środowiskach skonteneryzowanych (docker, docker-compose) oraz z narzędziem CI
 • Znajomość systemu Linux (obsługa bash/tcsh)
 • Podstawowa znajomość języka Python
 • Umiejętność pracy z bazami danych MySQL/PostgreSQL
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na współpracę w anglojęzycznym zespole (rozmowy z członkami zespołu, dokumentacja, przygotowywanie raportów)
 • Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole

Zaangażowanie, samodzielność i otwarte podejście do stawianych zadań oraz umiejętność rozwiązywania problemów – chęć ciągłego poszerzania horyzontów

Mile widziane:

 • Umiejętność precyzyjnego definiowania wymagań na styku frontend-backend
 • Doświadczenie związane z pracą w zespołach międzynarodowych
 • Podstawowa znajomość języków i technologii: Python (framework django), Jenkins, GNU Make
 • Umiejętność pracy w terminalu: ssh, tmux, vim, emacs

Doświadczenie w tworzeniu aplikacji frontendowych w innych frameworkach frontendowych (AngularJS)

Oferujemy:

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole
 • pracę z wykorzystaniem wielu, różnych, technologii
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość pracy zdalnej (preferowane lokalizacje – Poznań/Wrocław)
 • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych
 • w przypadku pracy w biurze w Poznaniu, komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy
 • prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy

strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników

Kontakt:


Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o wypełnienie formularza klikając APLIKUJ


 

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.