Szukasz pracy w jednostce naukowo-badawczej, będącej wieloletnim liderem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz usług sieciowych? Interesuje Cię praca w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji, chciałbyś pracować w młodym i dynamicznym zespole, w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb? Marzysz o współpracy z międzynarodowymi grupami badawczymi w ramach projektów europejskich, szukasz możliwości rozwoju i kontaktu z nowoczesnymi technologiami?

Dobrze trafiłeś! W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym szukamy kogoś takiego jak Ty!

Opis:

Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS od kilkunastu lat specjalizuje się w rozwoju rozwiązań informatycznych dotyczących digitalizacji i udostępniania różnorodnych cyfrowych zbiorów on-line. Nasze systemy i usługi są wykorzystywane przez instytucje kultury i nauki, organizacje pozarządowe, administrację państwową, a także firmy i osoby prywatne. Zajmujemy się między innymi rozwojem pakietu oprogramowania DInGO (https://dingo.psnc.pl/), utrzymujemy polską Federację Bibliotek Cyfrowych (https://fbc.pionier.net.pl/), usługę PIONIER Data ID (https://data-id.pionier.net.pl/), współpracujemy z instytucjami z całej Europy przy rozwoju technologii dla platformy Europeana.eu, a także realizujemy wiele projektów na styku informatyki i nauk humanistycznych (https://ehum.psnc.pl/).

Poszukujemy specjalistki lub specjalisty do spraw wdrożeń i obsługi klientów.

Do zadań tej osoby będzie należało m.in.:

 • zarządzanie relacjami z klientami oraz formalna obsługa umów,
 • świadczenie pierwszej linii pomocy technicznej użytkownikom systemów rozwijanych w ramach działu i wdrażanych u klientów,
 • opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji użytkownika do systemów informatycznych opracowywanych w ramach działu,
 • prowadzenie prezentacji systemów i usług rozwijanych w ramach działu – zarówno u klienta, jak i na spotkaniach branżowych (konferencje, warsztaty itp.),
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników klienta z zakresu wdrażanych systemów.

Faktyczny dobór zadań będzie uzależniony od prac realizowanych aktualnie w ramach działu.

Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

Wymagania:

 • poczucie odpowiedzialności za terminową realizację powierzanych zadań,
 • zaangażowanie, samodzielność i otwarte podejście do stawianych zadań oraz umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, pozwalające na reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z klientami, zarówno bezpośrednio, jak i przez telefon lub e-mail,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i popularnych pakietów biurowych,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w międzynarodowym zespole,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie średnie lub wyższe (najlepiej w kierunku związanym z zakresem zadań wymienionym w ogłoszeniu).

Mile widziane:

 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji użytkownika lub instrukcji w języku polskim i angielskim,
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z udostępnianiem on-line zbiorów instytucji kultury i nauki (repozytoria, biblioteki cyfrowe itp.).
 • umiejętność analizy dokumentów SIWZ/OPZ
 • umiejętność przygotowywania dokumentów na potrzeby składania ofert w postępowaniach przetargowych

Oferujemy:

 • stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę),
 • ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole,
 • realny wpływ na rozwój projektów, cenimy Twoją kreatywność,
 • elastyczne godziny pracy dostosowane do Twojego planu dnia,
 • realizacja projektów dla dużych instytucji i firm,
 • udział we wdrażaniu rozwiązań mających na celu dostarczenie rzeczywistym użytkownikom nowatorskich rozwiązań,
 • pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport, dofinansowanie świąteczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 • komfortowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb stanowisko pracy,
 • prysznic dla rowerzystów oraz duży parking na terenie firmy,
 • strefa relaksu i mniej formalnych spotkań dla pracowników.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego klikając: APLIKUJ

Zgłoszenie powinno zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko, które dotyczy rekrutacji. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także
z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl
  (zwanego w dalszej części Instytutem).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
  Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
  z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.

Jeśli wśród proponowanych ofert nie znalazłeś właściwej dla siebie, wyślij do nas swoje CV na . Rozpatrzymy każdą nadesłaną aplikację, a gdy tylko pojawi się stanowisko zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą.

Prosimy o nieprzysyłanie ofert współpracy przez agencje Human Resources.